Connect with us
Data: 23/07/2024
.

Actualitate - Eveniment

Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Române, în paginile revistei „Cosânzeana” din Orăștie

Publicat

pe

Ziua de 24 ianuarie prilejuiește omagierea personalității lui Alexandru Ioan Cuza și a actului istoric al Unirii Principatelor Române din anul 1859, unul dintre pașii decisivi în constituirea României moderne.

Odată ales domnitor al ambelor țări române, în 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a întreprins o susținută activitate diplomatică și politică pentru recunoașterea și consolidarea unirii, și, mai ales, a promovat o serie de reforme ce erau imperios necesare pentru modernizarea și progresul țării. Printre reformele înfăptuite pe parcursul celor șapte ani de domnie (1859-1866) se numără cele privind împroprietărirea țăranilor, secularizarea averilor mănăstirești, obligativitatea și gratuitatea învățământului primar, instituirea unui sistem fiscal modern, promulgarea codului civil și al celui penal, organizarea armatei naționale, organizarea serviciului poștal, înființarea universităților din Iași și București, înființarea, la București a Muzeului Național de Antichități, a Societății de Științe Naturale, a Școlii Naționale de Arte Frumoase etc. Aceste reforme, inspirate de modele din țările dezvoltate din Occident, dar racordate la realitățile locale, au propulsat noul stat printre realitățile lumii moderne de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Către această nouă țară erau îndreptate inimile românilor ardeleni, aceștia privind cu speranță înfăptuirea unirii celor două principate române, și cu admirație pe artizanul unirii, Alexandru Ioan Cuza.

Menționări referitoare la Unirea Principatelor Române și la domnitorul Alexandru Ioan Cuza se află și în revista orăștiană „Cosânzeana”.Textele îl înfățișează pe Cuza ca pe una dintre cele mai importante personalități istorice ale românilor, fiindu-i apreciate eforturile de modernizare a țării, iar cea mai însemnată realizare a sa este socotită unirea celor două țări române, prin care a creat „o țară singură și frumoasă, România liberă de azi”. În paginile aceleiași publicații este semnalată și apariția unor tipărituri referitoare la Unirea din 1859, dar și despre viața și activitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cărțile cu aceste subiecte fiind considerate o lectură folositoare și necesară care „împrospătează toată istoria în mintea generației de azi”.

După Unirea de la 1 Decembrie 1918, Consiliul Dirigent a hotărât ca Ziua Principatelor Române să fie marcată oficial în școlile românești din „Transilvania, Banat și Părțile Românești din Ungaria”, așa cum merita „cel dintâi pas spre unirea deplină a neamului nostru”, în acest sens fiind emisă o circulară în 13 ianuarie 1919.

Advertisement

Georgeta Deju, șef-serviciu Secția de Istorie și Artă

 

1-  Pagina de titlu a revistei literare „Cosânzeana”, Orăștie, 1911, nr. 4, disponibilă în Biblioteca documentară a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva.

 

 

 

Advertisement

 

 

 

2- Ilustrație publicată în revista „Cozânzeana”, Orăștie, 1911, nr. 4, p. 47.

În centrul ilustrației, în plină pagină, este reprezentat domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a cărui imagine este suprapusă peste o serie de alte douăsprezece ilustrații, fiecare redând un eveniment semnificativ din timpul domniei sale sau una dintre notabilele sale reforme.

Advertisement
 1. „1859 Depunerea jurământului ca domn al Moldovei”[5 ianuarie – n.n.];
 2. „1859 Primirea ca domn al Munteniei”[24 ianuarie – n.n.];
 3. „1861 Vizita la Constantinopol”[Alexandru Ioan Cuza este recunoscut domn de către Imperiul Otoman în 1862 – n.n.];
 4. „1862 Barbu Catargiu însărcinat cu formarea primului Cabinet al Principatelor Unite”;

5.„1862 Ștergerea hotarelor dintre Principate”[în anul 1862 s-a realizat unirea politică, unificându-se Parlamentul și Guvernul];

 1. „1864 Dizolvarea Camerei”;
 2. „1864 Împroprietărirea țăranilor”[au fost împroprietărite cu loturi de teren agricol peste 400.000 de familii, iar alți circa 60.000 au primit loc de casă și grădină, țăranii împroprietăriți devenind contribuabili la bugetul de stat – n.n.];
 3. „1864 Legea Instrucțiunii Publice”[au fost stabilite trei grade de învățământ: primar, secundar și superior; învățământul primar era obligatoriu și gratuit pentru toți copiii de ambele sexe, cu vârsta între 8 și 12 ani; programa școlară era unică, atât pentru mediul urban, cât și pentru cel rural etc. – n.n.];
 4. „1864 Secularizarea” [averilor mănăstirilor; au fost preluate aproximativ 25% din suprafața agricolă și forestieră a țării; a fost impus un impozit de 10% asupra veniturilor mănăstirilor, bisericilor, seminariilor– n.n.];
 5. „1866 Abdicarea”[Actul, semnat de Cuza, conținea textul: „Noi, Alexandru Ioan I, conform dorinței națiunii întregi și angajamentului ce am luat la suirea pe Tron, depun astăzi 11 februarie 1866, cârma guvernului în mâna Locotenenței Domnești și a Ministrului ales de popor” – n.n.];
 6. „1866 Îndepărtarea din țară”[În drumul său spre exil, Cuza s-a oprit pentru o noapte și la Deva, poposind la hotelul Bauer; episodul este povestit de scriitoarea Constanța Dunca-Șchiau (1843-1924), târziu, în anul 1908; deși amintirile sunt romanțate și uneori inexacte (menționează ca dată a popasului 14 februarie, însă în 21 februarie este amintit la Sibiu, astfel că o dată mai corectă pentru popasul la Deva ar fi 22 februarie), vă invităm să le lecturați pentru parfumul epocii pe care îl transmit; le găsiți în articolul semnat Nicolae Lascu, din revista științifică a muzeului din Deva, „Sargetia”:

https://drive.google.com/file/d/0B0BSB9R7xn9dN1RBd0NVMXV1dG8/view];

 1. „1911 Recunoștința poporului” [1911 fiind anul curent al revistei – n.n.].

 

3- Rubrica „Flori de-o zi” din revista „Cosânzeana”, Orăștie, 1911, nr. 4, p. 50, se deschide cu un text dedicat domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în care se vorbește despre importanța domniei și a reformelor sale.

„În istoria neamului nostru e una dintre cele mai însemnate pagine, epoca marelui domn al Țărilor românești: Alecsandru Ioan CuzaVodă. Ajuns pe tronul Moldovei și la Munteniei, uni aceste două țări, creând cu ajutorul marilor bărbați ai timpului său, o țară singură și frumoasă, România liberă de azi, din cele două țărișoare mici supuse ingerinții Turcilor și Rușilor și lăcomiei fără de margini a Austriei. Unite odată țările românești, el nu se mulțumi cu atât, ci se apucă să ducă la îndeplinire marile reforme cerute în programele de la 1821 și 1848. Și cu ajutorul oamenilor săi providențiali, Barbu Catargiu, Cogălniceanu și alții, puse piatra fundamentală a unei constituții și vieți de stat care a dus România unde se află azi. […]”.

 

 4 – Text dedicat aniversării a 55 de ani de la Unirea Principatelor Române, în revista „Cosânzeana”, Orăștie, 1914, nr. 7 din 22 februarie, p. 104. În partea de sus a paginii sunt reproduse două portrete, cel al domnitorului Alexandru Ioan Cuza și cel al soției sale, Elena „întâia Doamnă a României unite”.

În text se spune: „Dacă alteva nimic n-ar fi făcut în scurții 7 ani de Domnie, decât că, cu conlucrarea lui și în persoana lui, s-a dus la peplinire marele act al Unirei, – și e destul ca el figură strălucită să rămână în istoria acestui stat. […].

Advertisement

Din prilejul împlinirii alor 55 de ani de la urcarea lui pe Tronul cel dintâi al României de azi, – ziarele din Țară ce-i cinstesc memoria, îl scot la iveală, ba broșuri ocazionale îi împrospătează toată istoria în mintea generației de azi. […]”.

 

5  – Rubrică din revista „Cosânzeana”, Orăștie, 1914, nr. 7 din 22 februarie, p. 108, care anunța apariția unei publicații dedicate lui Alexandru Iona Cuza, intitulată „Domnia și detronarea lui Cuza-Vodă”. Cartea cuprindea 160 de pagini și se putea cumpăra de la Librăria Sebastian Bornemisa din Orăștie, cu „80 de fileri și 5 fileri porto”.

În scurta prezentare a cărții se preciza: „Recomandăm cartea, ca o folositoare cetire istorică, mai ales că la noi așa de puțin e cunoscut emoționantul capitol din istoria României, care cuprinde domnia de 7 ani a lui Cuza-Vodă”.

(pe aceeași pagină se remarcă, de asemenea, ilustrația cu teiul lui Eminescu și textul referitor la apariția unui album dedicat lui Aurel Vlaicu).

Advertisement

 

6  – Circulara nr. 304 din 13 ianuarie 1919, prin care Consiliul Dirigent hotăra ca Ziua Principatelor Române să fie marcată oficial și în școlile românești din „Transilvania, Banat și Părțile Românești din Ungaria” așa cum merita „cel dintâi pas spre unirea deplină a neamului nostru”.
Sursa: Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Părților Românești din Ungaria, nr. 6 din 14/27 ianuarie 1919, p. 30, disponibilă în Biblioteca documentară a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva.

Advertisement

Actualitate

PNL Hunedoara a omagiat memoria lui Avram Iancu, pe Muntele Găina

Publicat

pe

Redactat de

Liberalii hunedoreni au omagiat și în acest an memoria lui Avram Iancu, la serbările tradiționale de pe Muntele Găina.

 

După slujba religioasă oficiată la peste 1400 de metri altitudine, reprezentanții Partidului Național Liberal Filiala Hunedoara, în frunte cu deputatul Vetuța Stănescu – președintele partidului, au depus o coroană de flori la monumentul lui Avram Iancu, în semn de omagiu față de lupta și sacrificiul Eroului Național de la nașterea căruia s-au împlinit anul acesta 200 de ani.

 

„În fiecare an, momentul omagial dedicat lui Avram Iancu de pe Muntele Găina ne aduce împreună pentru a comemora lupta și sacrificiile acestui mare erou al neamului nostru. La 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munţilor ducem mai departe și transmitem cu respect și recunoștință generațiilor următoare valorile și principiile pentru care Avram Iancu a luptat, menținând viu spiritul românesc și dorința de libertate. Să nu uităm niciodată de strămoșii noștri, de crezurile care i-au însoțit peste veacuri, pe cei care și-au pus viețile în slujba unui ideal, al unui crez. Eroi ca Avram Iancu vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a declarat deputatul Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara.

Advertisement

La manifestările organizate pe Muntele Găina a fost prezent și Călin Petru Marian, fiu al Țării Moților. „Țara Moților este „țara” sufletului meu, iar Avram Iancu este eroul nostru, al tuturor trăitorilor de pe aceste meleaguri încărcate de istorie. Pe Muntele Găina, acolo unde an de an, cu emoție, cinstim memoria și lupta Crăişorului Munților, sufletul nostru este și mai aproape de spiritul românesc. Alături de deputatul Vetuța Stănescu – președintele PNL Hunedoara și de colegii liberali am fost prezent și anul acesta – Anul Avram Iancu, la serbările de pe Muntele Găina și, în semn de pios omagiu, am depus o coroană de flori la Troița lui Avram Iancu, de la nașterea căruia s-au împlinit 200 de ani. Sunt fiu al acestor meleaguri și duc mai departe cu mândrie și credință valorile, idealurile și crezurile care i-au însoțit peste veacuri pe bravii noștri înaintași. Glorie eternă eroilor neamului românesc!”, a precizat Călin Petru Marian.

Organizată pe un platou montan situat la limita județelor Alba, Arad și Hunedoara, manifestarea etno-culturală de pe Muntele Găina a fost menționată prima dată în documente în anul 1816, dar tradiția ei se pierde în negura timpului.

 

Sursa foto: PNL Hunedoara/Facebook
Citeste mai mult ...

Actualitate

Maeștri ai taragotului, în frunte cu celebrul Pera Bulz, au urcat pe scenă la Vața de Jos

Publicat

pe

Redactat de

Cei mai renumiți și apreciați interpreți ai taragotului s-au reunit, din nou, la Vața de Jos, acolo unde, vineri seară, a avut loc „Sărbătoarea Taragotului”. De la eveniment nu putea să lipsească Pera Bulz, originar din localitate, unul dintre cei mai renumiți instrumentiști de la noi și printre puținii români care au primit titlul de „Tezaur Uman Viu UNESCO”.

Sărbătoarea Taragotului” s-a bucurat, şi în acest an, de prezenţa unui public numeros şi a unor solişti de valoare. Alături de mari maeștri ai taragului, în frunte cu celebrul Pera Bulz, nelipsit de la această manifestare anuală desfăşurată la Vaţa de Jos, au mai urcat pe scenă, în faţa asistenţei numeroase, tineri instrumentiști, precum și soliști consacrați de muzică populară.

Astfel, i-au încântat pe cei prezenți maeștri ai taragotului Pera Bulz, Ionel Coza, Dan Gâdea, Mihai Mariș, Gigi Tăbăcar, Cristian Totpati, Petrică Popa, Ionel Sabo, Remus Novac, Adrian Scorobete, Nicolae Jurj, Adrian Lucaci, Alexandru Cobori, Gabriel Demian, alături de interpreții invitați în recital Olguța Berbec, Ciprian Roman, Ghiță Călțun Brancu, Vlad Lință. De acompaniament s-a ocupat orchestra condusă de prof. Ionel Coza. Evenimentul a fost prezentat de Felicia Stoian.

Sursa foto: Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara/Facebook

Cu multă bucurie, am participat la „Sărbătoarea taragotului” de la Vața de Jos. Evenimentul cultural aflat la ediția a XII-a a adus pe scenă mari maeștri ai taragotului, tineri instrumentiști, precum și soliști consacrați de muzică populară. Spectacolul a fost pe deplin apreciat de publicul numeros prezent la această sărbătoare a cântecului popular românesc și a tradițiilor. (…) Vața de Jos este comuna natală a taragotistului Pera Bulz, distins cu titlul de Tezaur Uman Viu pentru întreaga contribuție adusă la păstrarea și promovarea folclorului autentic. Cu ajutorul taragotului, Pera Bulz a făcut cunoscută lumii întregi moștenirea culturală a Țării Zarandului”, a transmis Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara.

 

 

Advertisement

La festivalul emblematic din Vața de Jos a fost prezentă și deputatul Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara, alături de alți colegi de-ai săi liberali. „Sunetul inconfundabil al taragotului a răsunat și anul acesta în inima stațiunii Vața, acolo unde virtuozi ai muzicii populare românești și-au dat întâlnire la Sărbătoarea Taragotului. Am asistat la un adevărat regal al taragotului, alături de păstrători ai folclorului autentic și mă bucur că această tradiție este continuată și transmisă din generație în generație. Am fost prezentă la Sărbătoarea Taragotului din comuna Vața alături de colegii din PNL Hunedoara și de locuitorii din această zonă care au arătat de fiecare dată respectul cuvenit păstrătorilor folclorului autentic” .

Sărbătoarea Taragotului” de la Vața de Jos s-a aflat, anul acesta, la ediția a XII-a.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Hunedoara, prin Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, împreună cu Primăria comunei Vața de Jos.

Citeste mai mult ...

Actualitate

Turneul național „Orgile României”, la Deva. Concert extraordinar la Biserica Greco-Catolică „Immaculata”

Publicat

pe

Redactat de

Turneul Național „Orgile României” revine la Deva. Locuitorii reședinței județului Hunedoara se pot delecta, în această seară (20 iulie), ascultând un concert extraordinar de orgă oferit de muzicienii Eduard Antal și Maria-Luisa Andrici.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 19:00, la Biserica Greco-Catolică „Immaculata” din Deva.

„Publicul este invitat să descopere și să redescopere frumusețea muzicii de orgă într-un cadru sacru și inspirator. Concertul va aduce în prim-plan sunetul magnific al orgii, punând în valoare patrimoniul cultural și spiritual al țării. Repertoriul variat și interpretările rafinate ale celor doi artiști promit să ofere publicului o experiență de neuitat. Programul concertului este alcătuit din lucrări pentru patru mâini și patru picioare ale compozitorilor Adolph Hesse și Denis Bédard, dar vor fi şi aranjamente pe teme de Johann Sebastian Bach sau Wolfgang Amadeus Mozart”, transmit reprezentanții Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Turneul Național ”Orgile României” a început la București, pe 7 iulie, la Catedrala Sfântul Iosif, au urmat două concerte pe orgile istorice de la Iași și Săbăoani (județul Neamț), apoi concertul de la Bistrița, de la Biserica Romano-Catolică ”Sfântul Anton de Padova” din Arad, Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Treime” din Vinga, Mănăstirea Sfânta Maria din Radna (Lipova), Biserica Greco-Catolică ”Immaculata” (Deva – 20 iulie).

Advertisement

Turneul Național ”Orgile României” se va încheia cu un concert pe 5 noiembrie la Ateneul Român din București.

Citeste mai mult ...

URMARESTE Servus HD TV

Ultima ora

PROGNOZA METEO

CURS VALUTAR

PUBLICITATE

Cumpara si citeste PDF

ABONAMENT ONLINE

MICA / MARE PUBLICITATE

LOCURI DE MUNCA

ANUNTURI MICA PUBLICITATE

publica anunt servuspress

Agentie Imobiliara Deva

Actualitate