Connect with us
Data: 22/04/2024
.

Stiri nationale

AFM: Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programului microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat

Publicat

pe

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate pe site-ul www.afm.ro în urma ședinței comitetului de Avizare din 27 martie 2024.

În cadrul “Programului microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat” a fost publicată o nouă listă care conține 25 dosare aprobate în valoare de 454.644.073 lei.

Referitor la “Programul Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” finanțat din PNRR a fost publicată o nouă listă conținând 7 dosare aprobate în valoare de 47.878.937,15 lei pentru branșarea la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a 5.123 de gospodării. De asemenea, în cadrul “Programului Casa Eficientă Energetic” a fost publicată o nouă listă conținând 6 dosare aprobate depuse de către solicitanți persoane fizice în valoare de 314.598,98 lei. Totodată, în cadrul “Programului Iluminat Public – sesiunea 19.08.2022„ a fost publicată o nouă listă care conține 1 dosar aprobat în valoare de 3.000.000 lei depus de UAT Oraș Călan, județul Hunedoara.

Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secțiunile aferente Programelor:

Microbuze pentru elevi – https://www.afm.ro/microbuze_cereri_aprobate.php

Advertisement

Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare (PNRR) – https://www.afm.ro/pnrr_managementul_apei_cereri_aprobate…

Casa Eficientă Energetic – https://www.afm.ro/casa_eficienta_energetic_cereri…

Iluminat Public – sesiunea 19.08.2022 – https://www.afm.ro/iluminat_public_cereri_aprobate-2022.php.

Stiri nationale

Lungimea autostrăzilor a crescut cu 48 de kilometri, la sfârșitul anului 2023

Publicat

pe

Redactat de

Lungimea autostrăzilor din România a crescut cu 48 de kilometri, la sfârşitul anului 2023, iar lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 86.388 km, din care 17.677 km (20,4%) drumuri naţionale, 35.046 km (40,6%) drumuri judeţene şi 33.665 km (39,0%), drumuri comunale, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura reţelei de drumuri publice înregistra: 49,4% (42.692 km) drumuri modernizate (în proporţie de 94,2% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu), 23,9% (20.671 km) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere și 26,7% (23.025 km) drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 27,5% din lungimea drumurilor modernizate şi 39,4% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

Din lungimea drumurilor naţionale, 6.189 km (35,0%) erau drumuri internaționale, 997 km (5,6%) autostrăzi și 70 km (0,4%) drumuri expres, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 2.161 km (12,2%) erau drumuri cu 4 benzi, 311 km (1,8%) drumuri cu 3 benzi şi 37 km (0,2%) drumuri cu 6 benzi. Lungimea drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 51,5% drumuri modernizate și 35,1% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

La sfârșitul anului 2023, lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însuma 10.611 km, din care 10.515 km (99,1%) linii cu ecartament normal, 91 km (0,9%) linii cu ecartament larg şi 5 km linii cu ecartament îngust. Densitatea liniilor la 1.000 km2 teritoriu era de 44,5‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (206,3‰), regiunea Vest (60,0‰), regiunea Nord-Vest (47,8‰) și regiunea Sud-Muntenia (43,8‰). La aceeași dată, lungimea căilor principale era de 5.961 km, reprezentând 56,2% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.

Advertisement
Citeste mai mult ...

Stiri nationale

Dotarea cu AMEF, obligatorie și la automatele comerciale. Amenzi pentru operatorii economici care nu se vor conforma

Publicat

pe

Redactat de

Operatorii economici care nu își vor dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) vor fi amendați, începând din luna octombrie 2024.

“Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, au obligația de a le dota cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene”, au informat reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Astfel, începând cu data de 01 octombrie 2024, operatorii economici, care nu vor respecta obligația de a asigura dotarea automatelor comerciale cu AMEF în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al ANAF, vor fi sancționați cu: amendă de la 8.000 de lei la 10.000 de lei; confiscarea sumelor nejustificate; suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz.

Citeste mai mult ...

Stiri nationale

ANAF a publicat un Ghid dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri mobile și imobile

Publicat

pe

Redactat de

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal.

Într-o manieră accesibilă și simplificată, ghidul conține informații utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată ale impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni.
Materialul informativ integral poate fi consultat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid%20chirii%202024.pdf.
Contribuabilii pot obține informații suplimentare:
– accesând portalul ANAF, www.anaf.ro;
– telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;

– la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Citeste mai mult ...

Actualitate